drkwiatkowska

NASZ ADRES

ul. Wejherowska 50
81-041 Gdynia

GODZINY OTWARCIA

Pon-Pt: 10:00 – 18:00
Sob: 10:00 – 13:00

NASZE USŁUGI

Diagnostyka i leczenie padaczek

Padaczka lekooporna

Dyskinezy napadowe

Choroba krążka międzykręgowego

Choroba zwyrodnieniowa odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Jamistość rdzenia kręgowego (syringomyelia)

Oponiak ( meningioma)

Zespół przedsionkowy

Zapalenia mózgu tła autoimmunologicznego (MUE)

Zespół Hornera

Porażenie nerwu twarzowego

Wodogłowie

Uraz mózgowo-czaszkowy

Złamania miednicy i kręgosłupa

Guzy mózgu (oponiak, glejak)-kraniotomia

Guzy rdzenia kręgowego

Choroba krążka międzykręgowego -hemilaminektomia

Wodogłowie – zabieg implantacji zastawki komorowo-otrzewnowej

Niestabilność szczytowo-obrotnikowa

Złamania kręgosłupa

Planowane zabiegi chirurgiczne (owariohisterektomia, kastracja)

Zabiegi w obrębie ucha (TECA, VBO)

Tyroidektomia – usunięcie tarczycy

Usuniecie ślinianek

Zapad tchawicy- zabieg implantacji stentu

Korekcja nosa i podniebienia

Plastyka fałdów twarzowych

Pyloroplastyka

Entetotomia, enterektomia

Adrenelektomia

Chirurgia wątroby

Usuniecie pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia)

Biopsja oraz usuniecie fragmentu trzustki

Usuniecie płuca

Usuniecie zmian nowotworowych

Okienkowanie worka osierdziowego

Splenektomia

Skręt żołądka

Ostry brzuch

Konsultacje psów ras brachycefalicznych w zakresie syndromu oddechowego, pokarmowo-
oddechowego

Zabieg korekcji nosa, podniebienia

Usuniecie kieszonek krtaniowych, migdałków

Pyloroplastyka

Naszą specjalnością są skomplikowane multidyscyplinarne, skomplikowane przypadki.

Znieczulenie wziewne wraz z respiratorem

Znieczulenie infuzyjne

Znieczulenie miejscowe(bloki wybranych nerwów, znieczulenie nadoponowe)

CRI

Monitoring pacjenta (kapnografia, pulsoksymetria, pomiar ciśnienia)

Sanacja jamy ustnej

Usuwanie zębów

Konsultacje stomatologiczne

Badania krwi-morfologiczne i biochemiczne

Jonogram

Rozmaz krwi

Oznaczenie stężenia fenobarbitalu

Badanie kału w kierunku pasożytów

Konsultacje

FMT (fecal mass transplant) – przeszczep mas kałowych

Leczenie bólu ostrego

Wlewy kroplowe dożylne FLK, MLK, Ketamina

Leczenie bólu przewlekłego

Terapia multimodalna

Iniekcje dostawowe, iniekcje lędźwiowo-krzyżowe

Opieka okołooperacyjna

Wlewy kroplowe dożylne

Monitoring pacjenta

Śpiączka farmakologiczna